ANO,
MÁM ZÁJEM O DALŠÍ INFORMACE
logo Astra Lighting
ANO, MÁM ZÁJEM O DALŠÍ INFORMACE
technické osvětlení exterierů - Astra Lighting

technické osvětlení exteriérů


dopravní zařízení

Provádíme výpočty osvětlení dle normy ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory.

Nabízíme světelně technická řešení pro osvětlování např. parkovišť, parkovacích ploch u obchodních domů a administrativních budov, čerpacích stanic pohonných hmot, průmyslových a skladovacích prostor, železničních drah (nástupiště, kolejiště, odstavné koleje, seřazovací kolejiště) atd.


sportoviště

Provádíme výpočty osvětlení a návrhy osvětlovacích soustav dle normy ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť.


veřejné osvětlení

Provádíme výpočty osvětlení dle zatřídění komunikací s dodržením normových požadavků norem ČSN EN 13201-1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací.

Komunikace
Technická svítidla s možností nastavení vyzařovací charakteristiky, co nejširší v podélném směru s osou komunikace.

Cyklostezky
Speciální svítidla s extrémně širokou vyzařovací charakteristikou, dosažení velkých vzdáleností mezi stožáry (možné rozteče mezi světelnými body až v hodnotě desetinásobku instalační výšky svítidla nad terénem).

Přechody pro chodce
Speciální svítidla s výrazně asymetrickou charakteristikou, výpočet dle TKP-15 Přisvětlování přechodů.

technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting technické osvětlení exterierů - Astra Lighting
úvod novinky o společnosti oblasti osvětlování katalogy reference služby náš tým kariéra kontakt english © ASTRA Lighting s. r. o., 2018 | Všechna práva vyhrazena.